Pierwsze spotkanie w ramach projektu „ZDROWE RELACJE – ZGODNA RODZINA”

Inauguracja projektu

Pierwsze spotkanie w ramach projektu „ZDROWE RELACJE – ZGODNA RODZINA”

20 kwietnia w Urzędzie Miejskim spotkali się wytypowani ze swoich placówek i jednostek specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej, mowa o kuratorach, dzielnicowych, pracownikach socjalnych, funkcjonariuszach straży miejskiej, pedagogach szkolnych i pracownikach poradni psychologiczno-pedagogicznej. To oni będą tworzyć zespół ds. wdrażania modelu, który w znacznym stopniu nada kształt i zrekrutuje uczestników do działań projektowych podejmowanych w najbliższym czasie.

Ważnym punktem spotkania było przedstawienie Narzędzia Oceny Ryzyka Relacyjnego. Ten podstawowy (dla wyżej wymienionych specjalistów) mechanizm zaprezentowała dr Marta Rostopowicz-Miśko z Uniwersytetu Opolskiego. Służy on do identyfikacji stopnia zagrożenia wystąpieniem przemocy domowej pomiędzy partnerami/małżonkami wynikającego ze złej jakości relacji pomiędzy nimi. – To narzędzie stosujemy w przypadku, kiedy nie doszło do przemocy, ale istnieje obawa, że w przyszłości może do niej dojść. NORR ma postać scenariusza wywiadu z klientem i wspiera profesjonalistów w procesie oceny przypadku oraz decyzji o skierowaniu pary do odpowiedniego dla nich rodzaju wsparcia – wyjaśniła.

Pierwsze spotkanie w ramach projektu „ZDROWE RELACJE – ZGODNA RODZINA”

Niebawem mieszkańcy miasta zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach budowania pozytywnych relacji w rodzinie i kontrolowania emocji, a dla osób zagrożonych lub doświadczających przemocy zorganizowane zostaną warsztaty z samoobrony. Ponadto pracownicy jednostek działających na rzecz tych osób przejdą szereg szkoleń aby jeszcze efektywniej udzielać wsparcia osobom tego potrzebującym. W dalszej fazie projektu planowane są warsztaty szkoleniowe dla rodziców w zakresie komunikacji i budowania relacji, warsztaty wspierające rodziców dzieci niepełnosprawnych, a także warsztaty szkoleniowe dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie prawidłowej komunikacji, umiejętności stawiania granic, rozpoznawania swoich emocji i prawidłowych sposobów wyrażania ich. Bardzo ważnym i innowacyjnym działaniem będzie wprowadzenie innowacyjnej metody pomocy zdalnej dla osób w kryzysie poprzez prowadzenie telefonicznego wsparcia osobom w kryzysie, przemocy domowej.

Pierwsze spotkanie w ramach projektu „ZDROWE RELACJE – ZGODNA RODZINA”