Pierwsze spotkanie w ramach projektu „ZDROWE RELACJE – ZGODNA RODZINA”

Spotkanie grupy roboczej

Ponad 20 osób wzięło udział w spotkaniu w ramach projektu „ZDROWE RELACJE – ZGODNA RODZINA”. 13 kwietnia 2023 r. w sali narad Urzędu Miejskiego pojawili się przedstawiciele policji, straży miejskiej, pomocy społecznej, świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, warsztatów terapii zajęciowej, lokalnych placówek oświatowych, sądu rejonowego w Krośnie Odrzańskim, poradni psychologicznej, służby zdrowia, Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień i członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gubinie oraz koordynatorzy przedsięwzięcia. Rozmowy dotyczyły przedstawienia założeń wdrażanego projektu, dostosowania jego działań do potrzeb mieszkańców oraz promocji projektu.

Pierwsze spotkanie w ramach projektu „ZDROWE RELACJE – ZGODNA RODZINA”

– Zależało nam na tym, żeby się z Państwem spotkać, ponieważ macie największego rozeznanie w naszej społeczności. Wierzę, że wspólnie wypracujemy taki model działań, który pomoże zdusić problem przemocy w samym zarodku – powitał wszystkich burmistrz Bartłomiej Bartczak.

Dokładnie założenia projektu „ZDROWE RELACJE – ZGODNA RODZINA. Wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej – utworzenie Centrum dla Rodzin w Gubinie” przedstawiła Ewa Lipka (koordynator implementacji modelu), a są nimi: poprawa funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy i zapobieganie przemocy w rejonie transgranicznym i stworzenie platformy koordynowanych działań w tym zakresie. Właśnie na ten cel nasze miasto pozyskało środki o wartości 1.299.200 zł z Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Sprawiedliwość, a samo przedsięwzięcie będzie trwało do końca bieżącego roku.

Pierwsze spotkanie w ramach projektu „ZDROWE RELACJE – ZGODNA RODZINA”

Kolejnym krokiem będzie powołanie zespołu ds. wdrażania modelu, w którym znajdą się przedstawiciele wszystkich instytucji i organizacji zaangażowanych w projekt. To oni w znacznym stopniu przyczynią się do nadania kształtu działaniom podejmowanym w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Pierwsze spotkanie w ramach projektu „ZDROWE RELACJE – ZGODNA RODZINA”

Wspomnieć trzeba o tym, że dzięki działaniom projektowym powstanie kompleksowy program przeciwdziałania przemocy domowej, w ramach którego zostanie stworzona swojego rodzaju „sieć” złożona ze specjalistów różnych placówek miejskich i samorządowych, na różnych poziomach. Wprowadzona zostanie innowacyjna metoda pomocy zdalnej dla osób w kryzysie poprzez prowadzenie telefonicznego wsparcia osobom w kryzysie, przemocy domowej. Na ulicach staną billboardy, mieszkańcy będą zapraszani na warsztaty. Mieszkańcy miasta będą mogli wziąć udział w warsztatach budowania pozytywnych relacji w rodzinie i kontrolowania emocji. Dla osób zagrożonych lub doświadczających przemocy przewidziano warsztaty z samoobrony. Pracownicy jednostek działających na rzecz tych osób przejdą szereg szkoleń aby jeszcze efektywniej udzielać wsparcia osobom tego potrzebującym. W dalszej fazie projektu planowane są warsztaty szkoleniowe dla rodziców w zakresie komunikacji i budowania relacji, warsztaty wspierające rodziców dzieci niepełnosprawnych, a także warsztaty szkoleniowe dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie prawidłowej komunikacji, umiejętności stawiania granic, rozpoznawania swoich emocji i prawidłowych sposobów wyrażania ich.

Pierwsze spotkanie w ramach projektu „ZDROWE RELACJE – ZGODNA RODZINA”