Pierwsze zajęcia za nami!

Ruszyły bezpłatne warsztaty z samoobrony dla kobiet zorganizowane w ramach projektu „ZDROWE RELACJE – ZGODNA RODZINA. Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć w strefie transgranicznej. INNOWACYJNY PROGRAM SYSTEMOWY” finansowanego z Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uczestniczki zajęć w hali przy SP nr 3 przy ul. Kresowej przez półtora godziny zapoznały się z podstawowymi tematami, m. in. tym jak mieć dobrą pozycję w samoobronie i dlaczego jest to ważne oraz jak wykorzystać instynkt i naturalne reakcje by obronić się podczas silnego stresu.

Zajęcia prowadzą trenerzy z Defence Lab Polska, a kolejne zajęcia odbędą się już w czwartek.

Dodajmy, że działania projektowe zakładają utworzenie dwóch 30-osobowych grup, a dla każdej z nich przeprowadzone zostanie 35 godzin zajęć z samoobrony. (1 grupa w miesiącach: maj – lipiec, 2 grupa w miesiącach: wrzesień – październik).