Zaproszenie do składania ofert!

Do 29 czerwca 2023 r. (do godziny 23:59) można składać oferty w naborze na świadczenie usługi polegającej na pomocy zdalnej dla osób w kryzysie w formie telefonicznej interwencji doraźnej w ramach platformy Centrum dla Rodzin” w ramach projektu pn. „Zdrowe Relacje – Zgodna Rodzina. Wzmacnianie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze względu na płeć w strefie transgranicznej na realizację usługi. INNOWACYJNY PROGRAM SYSTEMOWY”

Szczegóły – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/163610