Szkolenia dla nauczycieli

Jednym z działań projektowych jest: “Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zwiększających kompetencje profesjonalistów pracujących w obszarach potencjalnego zagrożenia przemocą, integrujące te środowiska w ramach platformy Centrum dla Rodzin”. W takich warsztatach, prowadzonymi ze specjalistami w swojej dziedzinie, udział wezmą: nauczyciele, funkcjonariusze policji, pielęgniarki środowiskowe oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Obecnie w hali sportowej przy szkole podstawowej nr 3 trwają szkolenia dla pedagogów. Łącznie udział w 300 godzinach zajęć weźmie około 40 osób nauczycieli.

Jaki jest zakres merytoryczny szkolenia?
a) Wsparcie i ochrona dzieci i młodzieży doświadczających lub zagrożonych różnymi formami przemocy – rozpoznawanie, interwencja i profilaktyka oparta na zasobach rodziny.
b) Podstawy prawne ochrony dziecka w placówkach oświatowych (prawo rodzinne, prawo oświatowe, prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne)
c) Przesłanki stosowania procedury Niebieskiej Karty oraz podejmowania interwencji w celu ochrony dziecka przed przemocą wewnątrzrodzinną, pozarodzinną i rówieśniczą.
d) Profilaktyka wypalenia zawodowego, rozwój osobisty i zawodowy.