Szkolenia dla służby zdrowia

W ostatni dzień października odbyło się pierwsze szkolenie dla pracowników służby zdrowia. Uczestniczyło w nim 10 przedstawicieli zawodów medycznych.

Celem szkolenia jest dostarczenie przedstawicielom ochrony zdrowia wiedzy nt. problematyki przemocy domowej, kontaktu z osobami doznającymi przemocy domowej, a także podejmowanie interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy.

Szkolenie to jedno z działań projektowych: “Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zwiększających kompetencje profesjonalistów pracujących w obszarach potencjalnego zagrożenia przemocą, integrujące te środowiska w ramach platformy Centrum dla Rodzin”.