Poradnik

„Ludzie oczekują od osób doznających przemocy naturalnych reakcji samoobronnych, że nie pozwolą się tak traktować, że obronią się i postawią „tamę” przemocy. Tak zachowałaby się osoba posiadająca moc sprawczą, osoba, która ma zachowaną psychologiczną możliwość obrony. Jednak sytuacja przemocy domowej nie jest normalną sytuacją. To sytuacja chronicznego stresu, napięcia, cierpienia, lęku, bezradności, poczucia braku wpływu na własne życie. Specyfika przemocy polega właśnie na tym, że ofiara przemocy utraciła swoją moc sprawczą i wewnętrzną siłę. Sprawca przemocy swoja ofiarę psychicznie, emocjonalnie obezwładnia.”

fragment książki „Zrozumieć przemoc w rodzinie” Wydawnictwo PARPAMedia

Niniejszy Przewodnik został opracowany z myślą o osobach, które doznają przemocy w rodzinie by dostrzegły możliwość zmiany. Warto poznać swoje prawa oraz instytucje świadczące pomoc.

Pamiętajmy, nie pozwólmy się krzywdzić! Przemocy nic nie usprawiedliwia.

Zadaniem przewodnika jest przedstawienie zjawiska w taki sposób, by osoby doznające przemocy, będące świadkami przemocy pozbyły się wątpliwości, czy należy o tym mówić.

WAŻNE!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest osobą doznającą przemocy domowej, nie wstydź się prosić o pomoc.

Wezwij Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Prawo stoi po Twojej stronie! Masz prawo do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy domowej do Prokuratury, Policji lub Żandarmerii Wojskowej. Możesz także zwrócić się po pomoc do podmiotów i organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

517 401 115 – całodobowa i bezpłatna pomoc telefoniczna dla osób w kryzysie, doświadczających przemocy domowej!

Dyżur telefoniczny jest całodobowy, we wszystkie dni robocze, w święta i dni wolne od pracy i jest pełniony przez psychologa bądź specjalistę terapii uzależnień bądź mediatora w celu udzielenia telefonicznego wsparcia osobom znajdujących się w sytuacji kryzysowej, doświadczających przemocy domowej.

Telefoniczne wsparcie w zakresie pomocy prawnej polskojęzycznym mieszkańcom niemiec w sytuacjach zagrożonych wystąpieniem przemocy, zgodnie z harmonogramem (w piątki w godzinach od 8;00do 10:30) Numer telefonu 694972558, 604870087

Pomogą Tobie na terenie Gubina

 ■ Miejski Ośrodki Pomocy Społecznej – w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych, Telefon 68 455 81 50-59, mail: mops@gubin.pl

 ■ Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub udzielą informacji na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w Twojej miejscowości. Telefon – 68 383 0202

■ Ośrodki Interwencji Kryzysowej– zapewniając schronienie Tobie i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy. Telefon 664 126 531

■ Okręgowe Ośrodki i Lokalne Punkty działające w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – zapewniając profesjonalną, kompleksową i bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, psychoterapeutyczną i materialną.

■ Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim  III Wydział Rodzinny i Nieletnich– w sprawach opiekuńczych i alimentacyjnych. Telefon (68) 410 88 61

 ■ Placówki ochrony zdrowia

Co to jest procedura „Niebieskie Karty”?

Są to różne działania podejmowane w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia stosowania przemocy domowej na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Celem procedury „Niebieskie Karty” jest zatrzymanie przemocy domowej i udzielenie pomocy i wsparcia Tobie i Twoim najbliższym. Na skutek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” informacja dotycząca Twojej sytuacji zostanie przekazana do grupy diagnostyczno-pomocowej.

Więcej informacji na temat dalszych działań uzyskasz podczas spotkania z członkami tej grupy, na które zostaniesz zaproszona/(y).

W trakcie procedury członkowie grupy będą kontaktować się także z osobą, która przemoc stosuje.