Podsumowanie, podczas bardzo udanej konferencji

Mija rok odkąd informowaliśmy o starcie pilotażowego projektu „ZDROWE RELACJE – ZGODNA RODZINA. Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć w strefie transgranicznej. INNOWACYJNY PROGRAM SYSTEMOWY”, który jest finansowany z Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tym samym po 12 miesiącach należy podsumować dotychczasowe działania i osiągnięcia tego przedsięwzięcia. Właśnie takiego streszczenia dokonano podczas konferencji, która odbyła się 7 marca w sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie. Udział wzięło w niej około 70 osób, uczestników działań zrealizowanych w ramach projektu oraz osób zainteresowanych wynikami realizacji przyjętych zadań.

Zacznijmy może od tego, z czego dzięki „Zdrowym Relacjom” mogli skorzystać mieszkańcy w ostatnich miesiącach? Była to m. in. całodobowa pomoc zdalna dla osób w kryzysie w formie telefonicznej interwencji doraźnej,  a także telefoniczne wsparcie w zakresie pomocy prawnej dla osób doświadczających przemocy domowej będących w związkach partnerskich z obywatelami Niemiec. Ponadto w ramach działań zorganizowano szereg szkoleń, np. dla nauczycieli, funkcjonariuszy policji, kuratorów oraz pracowników służby zdrowia i ośrodków pomocy społecznej. Na zakończenie podobne warsztaty, spotkania indywidualne oraz konsultacje zorganizowano dla dzieci, rodziców (w tym osób niepełnosprawnych) oraz kobiet. Innymi działaniami były imprezy, w których brały setki mieszkańców: Dzień Dziecka na Wyspie Teatralnej oraz Jesienny Piknik Rodzinny.

Co warto odnotować z samej konferencji? – Cieszę się, że udało się pozyskać ponad 1.200.000 zł dofinasowania z Funduszy Norweskich na „miękkie”, typowo proludzkie działania – podsumował burmistrz Bartłomiej Bartczak. – Dzięki naszym działaniom pomogliśmy wielu osobom, zdiagnozowaliśmy nasze mocne i słabe strony. Wiemy, na co położyć nacisk w przyszłości.

Z wystąpienia Radosława Sokołowskiego, komendanta Komisariatu Policji w Gubinie, dowiedzieliśmy się o postępowaniu funkcjonariuszy w przypadkach pojawienia się informacji o stosowaniu przemocy. Ponadto uczestnicy dostali ciekawe statystyki dotyczące Gubina, np. dowiedzieliśmy się, że najwięcej interwencji policyjnych było w czasie pandemii i najmocniejszego „zamknięcia nas w domach”. Obecnie ta liczba dość znacznie maleje.

Jakub Piosik, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, opowiedział o działaniach swojej instytucji. – Niebawem rozpoczniemy realizację bardzo podobnego projektu „Lubuskie na rzecz rodzin”, który otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 28.000.000 zł – zaznaczył. – Wsparciem ma być objętych ponad 5000 osób, a pomoc będzie polegała na stworzeniu wyspecjalizowanych punktów z psychoterapeutami, psychologami i grupami wsparcia. W ten sposób chcemy rozwiązać problemy mieszkańców naszego województwa.

Na konferencji nie zabrakło przedstawiciela świata nauki, a był nim dr Alfred Staszak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, który jest także czynnym prokuratorem. – Z wielką uwagą i satysfakcją śledziłem założenia i dokonania gubińskiego przedsięwzięcia – skomentował. – Właśnie o takie działania, zintegrowane i wspólne, nastawione na dialog i współpracę pomiędzy różnymi instytucjami musimy stawiać. To jedyne właściwe podejście do przeciwdziałania przemocy.

Podsumowując można powiedzieć, ze końca dobiega projekt, z którego skorzystało kilkaset osób. Jednak to nie koniec, ponieważ wyszkoleni specjaliści, z którymi spotykamy się na co dzień, jeszcze lepiej będą nam pomagać i rozwiązywać nasze problemy. Tym samym z efektów działań skorzystają kolejni mieszkańcy Gubina i okolic.