• Ankieta na temat przemocy
  Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej zdiagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie oraz stanu wiedzy na temat przemocy wśród mieszkańców z terenu miasta Gubin. Link do elektronicznego formularza – https://forms.gle/hGLnE3dmuN6PGjbW9 Ankieta jest przeprowadzana w związku…
 • Podsumowanie, podczas bardzo udanej konferencji
  Mija rok odkąd informowaliśmy o starcie pilotażowego projektu „ZDROWE RELACJE – ZGODNA RODZINA. Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć w strefie transgranicznej. INNOWACYJNY PROGRAM SYSTEMOWY”, który jest finansowany…
 • Zapraszamy na warsztaty dla rodziców!
  Niebawem zainteresowani mieszkańcy będą mogli skorzystać z ciekawej ofert – warsztatów i spotkań realizowanych w ramach projektu “Zdrowe Relacje – Zgodna Rodzina”. O czym dokładnie mowa? W ciągu 200 godzin warsztatów rodzice zapoznają się…
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT!
  Do 4 marca 2024 r. (do godziny 9:00) można składać oferty w postępowaniu na świadczenie usługi polegającej na wsparciu psychologicznym w ramach wspólnej platformy – Centrum dla Rodzin. Szczegóły zamówienia – https://platformazakupowa.pl/transakcja/892736


Zdrowe relacje – zgodna rodzina. Wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej – utworzenie Centrum dla Rodzin w Gubinie

Poprawa funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy i zapobieganie przemocy w rejonie transgranicznym i stworzenie platformy koordynowanych działań w tym zakresie – to zasadnicze cele programu, jaki będzie w 2023 roku realizowany w Gubinie. Na ten cel samorząd miejski otrzymał środki o wartości 1.299.200 zł z Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego „Wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej – utworzenie Centrum dla Rodzin w Gubinie” – to projekt, który właśnie startuje w Gubinie. Jego działaniami objęci zostaną mieszkańcy miasta.

Powstać ma kompleksowy program przeciwdziałania przemocy domowej, w ramach którego zostanie stworzona swojego rodzaju „sieć” złożona ze specjalistów różnych placówek miejskich i samorządowych, na różnych poziomach. Wprowadzona zostanie innowacyjna metoda pomocy zdalnej dla osób w kryzysie poprzez prowadzenie telefonicznego wsparcia osobom w kryzysie, przemocy domowej. Na ulicach staną billboardy, mieszkańcy będą zapraszani na warsztaty. Mieszkańcy miasta będą mogli wziąć udział w warsztatach budowania pozytywnych relacji w rodzinie i kontrolowania emocji. Dla osób zagrożonych lub doświadczających przemocy przewidziano warsztaty z samoobrony. Pracownicy jednostek działających na rzecz tych osób przejdą szereg szkoleń aby jeszcze efektywniej udzielać wsparcia osobom tego potrzebującym. W dalszej fazie projektu planowane są warsztaty szkoleniowe dla rodziców w zakresie komunikacji i budowania relacji , warsztaty wspierające rodziców dzieci niepełnosprawnych.