Ankieta na temat przemocy

Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej zdiagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie oraz stanu wiedzy na temat przemocy wśród mieszkańców z terenu miasta Gubin.

Link do elektronicznego formularza – https://forms.gle/hGLnE3dmuN6PGjbW9

Ankieta jest przeprowadzana w związku z realizacją innowacyjnego projektu „ZDROWE RELACJE – ZGODNA RODZINA” Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć w strefie transgranicznej. INNOWACYJNY PROGRAM SYSTEMOWY” (wyniki badań zostaną opracowane przez Urząd Miejski w Gubinie i wykorzystane, żeby ocenić wzrost świadomości mieszkańców miasta na temat przemocy, dzięki realizacji projektu)