Ankieta na temat przemocy

Ankieta na temat przemocy

Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej zdiagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie oraz stanu wiedzy na temat przemocy wśród mieszkańców z terenu miasta Gubin. Link do elektronicznego formularza – https://forms.gle/hGLnE3dmuN6PGjbW9 Ankieta jest przeprowadzana w związku z realizacją innowacyjnego projektu „ZDROWE RELACJE – ZGODNA RODZINA” Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć…

Podsumowanie, podczas bardzo udanej konferencji

Podsumowanie, podczas bardzo udanej konferencji

Mija rok odkąd informowaliśmy o starcie pilotażowego projektu „ZDROWE RELACJE – ZGODNA RODZINA. Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć w strefie transgranicznej. INNOWACYJNY PROGRAM SYSTEMOWY”, który jest finansowany z Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tym samym po 12 miesiącach należy podsumować dotychczasowe działania i osiągnięcia tego przedsięwzięcia. Właśnie…

Zapraszamy na warsztaty dla rodziców!

Zapraszamy na warsztaty dla rodziców!

Niebawem zainteresowani mieszkańcy będą mogli skorzystać z ciekawej ofert – warsztatów i spotkań realizowanych w ramach projektu “Zdrowe Relacje – Zgodna Rodzina”. O czym dokładnie mowa? W ciągu 200 godzin warsztatów rodzice zapoznają się z tematyką  komunikacji, budowania relacji, zagrożeń związanych z bullyingiem. To wszystko ma pomóc budować prawidłowe interakcje wewnątrzrodzinne i zmniejszyć ryzyko zachowań…

Centrum dla Rodzin w Gubinie

Centrum dla Rodzin w Gubinie

Gmina Gubin  o statusie miejskim w 2023 r. otrzymała środki na realizację projektu  z „Zdrowe Relacje-Zgodna Rodzina”. Jest to kwota1.299.200,00 zł, czyli 100% o którą wnioskowano. Została ona pozyskana w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Dzięki zaakceptowaniu naszego projektu nasze Miasto bierze udział w…

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT!

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT!

Do 5 lutego 2024 r. (do godziny 10:00) można składać oferty w postępowaniu na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów oraz konsultacji dla rodziców i dzieci, także w formie zdalnej, w ramach wspólnej platformy – Centrum dla Rodzin. Szczegóły zamówienia – https://platformazakupowa.pl/transakcja/878485

Pomoc zdalna dla osób w kryzysie

Pomoc zdalna dla osób w kryzysie

517 401 115 to numer telefonu, pod którym do 31 marca 2024 r. całodobowo i bezpłatnie można uzyskać pomoc zdalną dla osób w kryzysie, doświadczających przemocy domowej! Usługa ,,Pomoc zdalna dla osób w kryzysie w formie telefonicznej interwencji doraźnej w ramach platformy Centrum dla Rodzin” jest świadczona przez Ośrodek Terapii Grunwald, i jest zorganizowana w…

Aktualizacja – Badanie ankietowe w ramach projektu pt. ,,Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”

Aktualizacja – Badanie ankietowe w ramach projektu pt. ,,Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”

Informujemy o wprowadzeniu nowych formularzy ankiet związanych z ewaluacją projektu “Zintegrowany model profilaktyki przemocy domowej”. W związku z uwagami otrzymanymi od uczestników badania, dokonaliśmy pewnych modyfikacji w treści ankiet, aby lepiej dostosować je do działań realizowanych w poszczególnych projektach. LINKI: ANKIETA (Wersja 1) ANKIETA (wersja 2) Poniżej treść informacji dotyczącej badań ankietowych w projekcie: Informujemy,…

Badanie ankietowe w ramach projektu pt. ,,Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”

Badanie ankietowe w ramach projektu pt. ,,Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”

Informujemy, że Instytut Wymiaru Sprawiedliwości wraz z Uniwersytetem w Stavanger, w ramach Programu Sprawiedliwość, realizuje predefiniowany projekt pod nazwą „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”. Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dzięki stworzeniu i wprowadzeniu nowego modelu zapobiegania przemocy na poziomie gminy. Miasto Gubin z zaangażowaniem przystąpiło do tego przedsięwzięcia, biorąc…

Szkolenia dla służby zdrowia

Szkolenia dla służby zdrowia

W ostatni dzień października odbyło się pierwsze szkolenie dla pracowników służby zdrowia. Uczestniczyło w nim 10 przedstawicieli zawodów medycznych. Celem szkolenia jest dostarczenie przedstawicielom ochrony zdrowia wiedzy nt. problematyki przemocy domowej, kontaktu z osobami doznającymi przemocy domowej, a także podejmowanie interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy. Szkolenie to jedno z działań projektowych: “Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń…